• Stowarzyszenie Wolontariat Schroniska dla Psów w Nowodworze

O nas

Kilka słów o nas, naszej pasji

i naszym schronisku

To my :)

Chcesz poznać naszych najaktywniejszych wolontariuszy?

Jak możesz pomóc?

Chcesz do nas dołączyć?

Możesz pomóc na kilka sposobów!

STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie zarejestrowane zostało 25 września 2020 roku, ale jako grupa wolontariuszy przy Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowodworze działamy już ponad 10 lat! I choć każdy z nas jest inny, przysługuje nam jeden cel – pomoc braciom mniejszym, które same o tą pomoc nie poproszą. Jesteśmy organizacją non profit, co w praktyce oznacza, ze środki podarowane przez Państwa w formie darowizn przeznaczane są w 100% na pomoc zwierzakom. Od 9 stycznia 2023 r. jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. A już od 2024 roku będziecie mogli przekazać na naszych podopiecznych 1,5% swojego podatku.

Od początku istnienia, działalność Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na dwóch obszarach:
- organizacji wolontariatu w schronisku i koordynacji adopcji psów
- szczególnej pomocy psom starszym, szczeniakom, chorym czy z problemami behawioralnymi.


W każdą sobotę miesiąca (z wyłączeniem świąt) Stowarzyszenie organizuje spacery w schronisku. Psy podczas spacerów mają możliwość zaznać odrobinę normalności, wybiegać się, przebywać u boku wolontariuszy, socjalizować się z otoczeniem. Jest to czas, w którym osoby zainteresowane adopcją mogą zapoznać się z naszymi podopiecznymi. Nowe psy robione mają zdjęcia, filmiki i opisy niezbędne do stworzenia ich albumów i ogłaszania ich do adopcji.

Podczas spacerów zapada większość decyzji dotyczących wzięcia pod skrzydła Stowarzyszenia konkretnego czworonoga. Bezpośrednią opieką otaczamy przede wszystkim psy, które ze względów zdrowotnych, dojrzałego/młodego wieku lub problemów behawioralnych nie radzą sobie za kratami schroniska. Czworonogi te, we współpracy ze Schroniskiem, leczymy i sterylizujemy, a następnie umieszczamy w domach tymczasowych lub domowych, psich hotelikach, gdzie bezpiecznie czekają na to, aż znajdziemy im kochające domy. Stała, miesięczna liczba naszych podopiecznych poza schroniskiem kształtuje się na poziomie 45 psów.

Większość zwierząt, które trafiają pod naszą opiekę, to psy bezdomne, porzucone, wymagające kosztownego leczenia lub pomocy w zbudowaniu pozytywnej relacji z człowiekiem, przez którego niejednokrotnie zostały skrzywdzone. Dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu i doświadczeniu naszych wolontariuszy oraz Państwa życzliwości i wsparciu, mamy realny wpływ na życie tych BEZDOMNIAKÓW! Razem możemy więcej!

Cele Stowarzyszenia:
1. działanie na rzecz ochrony bezdomnych zwierząt przebywających w schroniskach;
2. udzielanie pomocy zwierzętom skrzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym, w szczególności psom i kotom;
3. podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia bezdomności zwierząt;
4. ograniczanie populacji psów i kotów;
5. działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania oraz przestrzegania ich praw;
6. edukacja społeczeństwa w zakresie pomocy bezdomnym i krzywdzonym zwierzętom, profilaktyki zdrowotnej oraz ograniczania populacji zwierząt;
7. działanie na rzecz ochrony środowiska oraz ekologii;
8. upowszechnianie wiedzy związanej z pomocą i ochroną zwierząt wśród społeczności lokalnej, w tym seniorów, osób niepełnosprawnych i dzieci;
9. upowszechnianie w społeczeństwie form aktywności z udziałem zwierząt oraz promowanie aktywności fizycznej, społecznej i intelektualnej dla ludzi i zwierząt.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. przygotowywanie podopiecznych Stowarzyszenia do adopcji (sterylizacja, kastracja, profilaktyka przeciwpasożytnicza, szczepienia, leczenie, socjalizacja itp.);
2. poszukiwanie osób zainteresowanych adopcją – za pośrednictwem strony internetowej, mediów społecznościowych, ogłoszeń w prasie i Internecie, miejsc wyznaczonych do umieszczania ogłoszeń;
3. wydawanie zwierząt do adopcji i monitorowanie ich dalszych losów;
4. działanie na rzecz organizowania schronisk dla zwierząt oraz prowadzenia ich w porozumieniu z właściwymi organami terenowymi;
5. umieszczanie i utrzymanie zwierząt w domach tymczasowych i hotelikach dla zwierząt;
6. prowadzenie działań zmniejszających populację zwierząt, w szczególności akcji: adopcyjnych, sterylizacji i kastracji oraz rejestracji i identyfikacji zwierząt;
7. dokarmianie bezdomnych i potrzebujących zwierząt;
8. organizowanie i prowadzenie wykładów, pokazów, szkoleń i konferencji;
9. współpracę z jednostkami samorządowymi i rządowymi, ze służbami miejskimi oraz organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz zwierząt;
10. współpracę ze schroniskami dla zwierząt;
11. pozyskiwanie środków finansowych na prowadzoną działalność;
12. przyjmowanie darów ułatwiających dokarmianie i utrzymywanie zwierząt;
13. promocję i organizację wolontariatu w zakresie pomocy i ochrony zwierząt;
14. wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz ochrony zwierząt i ich praw.